Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Student
Jesteś tu: Student > Polski > Aktualności

Najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

2014-07-30 kategoria: inne wyniki konkursu 

​W 45. Konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości szczególne uznanie Kapituły Konkursu zyskały prace nadesłane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Zarząd Główny i Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała nagrody i wyróżnienia:

  • Nagrodę I stopnia im. Jerzego Sablika mgr. Łukaszowi Wąsowiczowi za pracę magisterską pt. „Wycena instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Joanny Wielgórskiej-Leszczyńskiej, prof. SGH;
  • Wyróżnienie mgr Katarzynie Frańczak za pracę magisterską pt. „Koncepcja wartości godziwej według MSSF 13 i polskich regulacji" napisaną pod kierunkiem dr Agnieszki Tłaczały;
  • Wyróżnienie mgr. Sebastianowi Talarowi za pracę magisterką pt. „Wartości niematerialne i prawne jako przedmiot regulacji ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Koncepcja wyceny pracowników", napisaną pod kierunkiem Katarzyny Klimczak;
  • Nagrodę II stopnia Annie Łyczakowskiej za pracę dyplomową pt. „Interpretacja informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych jako źródło wiedzy o sytuacji jednostki gospodarczej", napisaną pod kierunkiem dr Katarzyny Barei.
Autorom nagrodzonych prac i promotorom gratulujemy!

Archiwum